กาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน

ความเป็นมาของกาแฟมวลชน

        บทเริ่มต้น กาแฟมวลชน ภายใต้วัตถุประสงค์ในการสร้างอาชีพสำหรับผู้ประกอบการร้านกาแฟ ให้มีมาตรฐาน ลดจำนวนคนว่างงาน กระตุ้นให้ตลาดธุรกิจกาแฟขยายตัว ช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับมาตรฐานกาแฟไทยสู่ระดับสากล ตั้งแต่ปี 2553 เป็นเวลากว่า 6 ปี ภายใต้การบริหารงานของ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ที่ริเริ่มผลักดัน “โครงการอบรมกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน” โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจกาแฟในประเทศไทยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้จัดอบรมให้แก่ผู้มีความสนใจในการทำธุรกิจร้านกาแฟ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไขใดๆ

“โครงการอบรมกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน” มีเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นให้ข้อมูลความรู้ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน ด้วยการรวบรวมเอาปัจจัยสำคัญจากร้านกาแฟท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ และสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจมีผล กระทบในด้านลบ เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอย่างรู้เท่าทันการณ์ เพื่อป้องกันปัญหาทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีความรู้ทางด้านกาแฟมาเป็นวิทยากร จนกระทั่งก่อเกิดร้านกาแฟต้นแบบร้านแรกของ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ชื่อว่า “ร้านกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน” จนถึงปี พ.ศ. 2559 “โครงการอบรมกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน” ได้ผลิตบุคลากรที่ประกอบธุรกิจทางด้านกาแฟให้กับประเทศไทยมาแล้วกว่า 72 รุ่น และมีผู้จบหลักสูตรฯ จำนวนมากกว่า 8,000 คน

        โดย ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ได้ให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของโครงการไว้ว่า “เมื่อ 4 ปีที่แล้ว (ปี 2554) ขณะที่ผมเรียนปริญญาเอกอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งส่งอาจารย์ ภายใต้แนวคิด การทำธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชน ซึ่งผมได้ส่งโครงการอบรมกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุผลที่ร้านกาแฟสัญชาติต่างประเทศส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ แต่ทำไมร้านกาแฟสัญชาติไทยที่ทำโดยคนไทยในท้องถิ่นประมาณ 70 - 80% ได้เงินน้อย ขาดทุนจนถึงไปไม่รอดก็มี และสุดท้ายผมได้มอบงานวิจัยนี้ให้กับ ซีพี รีเทลลิงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพรวมถึงสร้างตำราขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่จำเป็นต่างๆ อย่างครบถ้วน เมื่อเปิดอบรมได้ 2 รุ่น ก็ตัดสินใจเปิดเป็นร้านต้นแบบโดยใช้ชื่อว่าร้าน ซีพี รีเทลลิงค์คอฟฟี่

และในปีพ.ศ. 2558 ได้มีการ Re-Branding จาก ซีพี รีเทลลิงค์คอฟฟี่ เปลี่ยนเป็น “ร้านกาแฟมวลชน” หรือ “Caffe Muan Chon” ดำเนินธุรกิจกาแฟภายใต้ concept ร้านกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน เพื่อให้ทุกคนที่สนใจได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจกาแฟที่ดำเนินการโดยบริษัทของคนไทย ใช้วัตถุดิบคือเมล็ดกาแฟซึ่งปลูกในเมืองไทย โดยเกษตรกรชาวไทย และชาวไทยได้บริโภคในราคาที่จับต้องได้”